Solda militarilor în termen a fost majorată de trei ori, de la 1 ianuarie

Militarii în termen ai Armatei Naționale vor primi lunar o soldă de 500 de lei, în loc de 150 de lei cât primeau până acum. De majorări se vor bucura și persoanele chemate la cantonamente. Modificările la Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forțele Armate, aprobat de Guvern, prevăd și îndemnizații unice pentru militarii în termen eliberați din serviciu în sumă de 1500 de lei.

Valoarea soldelor lunare, în mărime de 150 de lei pe lună, nu a fost actualizată din 2019. În nota informativă la proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forțele Armate se menționează că solda lunară este singura sursă de venit pentru militarii în termen deoarece aceștia nu pot desfășura alte activități remunerate. Solda este destinată pentru acoperirea bunurilor de strictă necesitate pe care militarul urmează să le procure din cont propriu, cum ar fi produse de igienă personală sau alte cheltuieli personale. Militarii în termen sunt asigurați de stat cu echipament, cazare şi hrană.

Pentru achitarea soldelor majorate militarilor în termen şi studenților militari în anul 2023 sunt necesare 12,5 milioane de lei suplimentar prevăzute în proiectul bugetului pentru anul 2023.

De asemenea, potrivit modificărilor aprobate de Guvern, militarilor în termen eliberați din serviciu li se va achita o indemnizație unică în mărime de trei solde bănești, ceea ce constituie 1500 de lei, iar dacă aceștia fac parte din rândurile copiilor orfani sau rămași fără tutela părinților – în mărime de cinci solde bănești (2500 de lei).

În același timp, indemnizația lunară a persoanelor chemate la cantonamente a crescut cu până la 500 de lei începând de la 1 ianuarie 2023. Guvernul a mai stabilit că rezerviștii chemați în procesul de pregătire de mobilizare sau la mobilizare și cetățenii încorporați pentru pregătire militară obligatorie își păstrează locul de muncă şi salariul mediu conform funcției, dar nu mai mic decât salariul minim pe țară. Persoanelor care nu sunt angajate în câmpul muncii, li se plătește o indemnizație pentru fiecare zi calendaristică de participare, raportată proporțional la mărimea salariului minim pe țară. Valoarea indemnizației pentru un rezervist este de 16 lei pe zi.

Foto: Ministerul Apărării al Republicii Moldova