20 de mii de locuri în învățământul profesional tehnic

Guvernul a aprobat planurile de admitere în învățământul profesional tehnic pentru anul de studii 2022-2023. Potrivit documentului, anul acesta vor fia admiși în colegii, școli profesionale și centre de excelență 19638 de elevi, dintre care o treime în bază de contract, cu achitarea taxei de studii.

Comanda de stat pentru învățământul profesional tehnic secundar – școli profesionale – prevede admiterea a 8267 de persoane cu finanțare bugetară, dintre care 1193 pentru instruirea la programe de formare profesională prin învățământ dual, cu 264 de locuri mai mult față de anul 2021.

Cele mai multe locuri sunt rezervate pentru domeniile de formare profesională:

    • Construcții și inginerie civilă – 1420 admiteri,
    • Vehicule cu motor, nave și aeronave – 1160 admiteri,
    • Mecanica și prelucrarea metalelor – 745 admiteri,
    • Servicii hoteliere, restaurante și alimentație publică – 745 de admiteri.

În topul admiterilor la școli profesionale mai figurează domeniile textile, prelucrarea alimentelor, electronică și automatică cu peste 500 de locuri pentru fiecare specializare.

La nivel de colegii și centre de excelență comanda de stat prevede admiterea a 3940 de persoane cu finanțare bugetară, dintre care 187 pentru instruirea la programe de formare profesională prin învățământ dual, cu 21 de locuri mai mult față de anul 2021.

Printre cele mai solicitate domenii de formare profesionale la nivel de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar sunt:

    • Pedagogia și știința educației – 452 admiteri,
    • Ingineria și activități inginerești – 872 admiteri,
    • Sănătate – 540 admiteri.

Planul de admitere pe bază de contract, cu achitarea taxei de studii, în instituțiile de învățământ publice și private include 7993 de locuri, dintre care 562 în școlile profesionale.

Instruirea la programe de formare profesională tehnică se asigură în cadrul a 91 de instituții de învățământ. Dintre acestea 13 sunt centre de excelență, inclusiv o instituție privată; 36 sunt de colegii, dintre care 6 instituții private și 42 sunt școli profesionale.

În acest an, admiterea în învățământul profesional tehnic va începe la 18 iulie.

Foto simbol. Photo by Jeswin Thomas on Unsplash