Întrebări și răspunsuri despre admiterea la studii în România

Sute de tineri au a avut ocazia să cunoască din primele surse despre condițiile de admitere la universitățile din România în cadrul Târgului Universităților desfășurat în orașele Cahul, Chișinău și Bălți. Ediția a XI-a a reunit mai multe universități de peste Prut reprezentate de comunitățile studenților basarabeni care își fac studiile în România. Aceștia au informat absolvenții moldoveni despre ofertele universităților, condițiile de admitere, dar și oportunitățile studiilor în centrele universitare românești.

Pentru cei care nu au avut ocazia să ajungă la Târgul Universităților, Federația Tinerilor Basarabeni a formulat mai multe întrebări și răspunsuri pe marginea procesului de admitere la studii în România. Mai multe detalii găsiți pe https://t.me/admitereromania.

Unde găsesc oferta de locuri a universităților de stat din România?

Se găsește pe site-ul central al universității sau pe site-ul facultăților ale universității respective, de regulă, la secțiunea destinată admiterii ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI (ETNICILOR ROMÂNI). Uneori, nu este exclus ca oferta să fie comasată cu cea pentru cetățenii români.

În ce perioadă are loc admiterea ETNICILOR ROMÂNI?

Perioada de admitere e diferită de la o universitate la alta. Totodată, la unele universități perioada de admitere a ETNICILOR ROMÂNI poate să coincidă cu cea a cetățenilor români, pe când la alte universități, perioada de admitere a ETNICILOR ROMÂNI poate să aibă o perioadă diferită față de cea a cetățenilor români. Mai mult decât atât, uneori, în cadrul aceleiași universități, perioada de admitere a ETNICILOR ROMÂNI poate să difere de la o facultate la alta.

La câte universități se poate de depus dosarul?

NU există un anumit număr de universități la care se poate de depus dosarul. Astfel, candidatul poate depune dosarul la câte universități dorește.

Pentru câte specializări se poate de optat în cadrul unei universități?

În majoritatea cazurilor, NU există un anumit număr de specializări pentru care se poate de optat. Astfel, candidatul poate opta pentru câte specializări dorește. Totuși, mai sunt câteva universități, într-un număr puțin, care stabilesc o limită a numărului de specializări pentru care se poate de optat.

Există taxe de înscriere și procesare ale dosarelor pentru ETNICI ROMÂNI?

Există 3 situații în acest sens (valabile pentru orice universitate de stat):

  • când candidații optează DOAR pentru locuri la BUGET, atunci ETNICII ROMÂNI NU ACHITĂ taxe de înscriere și procesare ale dosarului;
  • când candidații optează DOAR pentru locuri la TAXĂ, atunci ETNICII ROMÂNI ACHITĂ taxe de înscriere și procesare ale dosarului;
  • când candidații optează atât pentru locuri la BUGET, cât și pentru locuri la TAXĂ, atunci ETNICII ROMÂNI ACHITĂ taxe de înscriere și procesare ale dosarului DOAR pentru specializările la taxă.

Există examene de admitere pentru ETNICII ROMÂNI?

NIVEL LICENȚĂ:

În majoritatea cazurilor, admiterea ETNICILOR ROMÂNI se realizează pe bază de dosar, media de admitere calculându-se după o formulă stabilită de universitate sau de fiecare facultate în parte a universității respective.

Totuși, unele universități/facultăți de medicină și farmacie, de teatru și film, de educație fizică și sport, de inginerie, de muzică, de arhitectură, de arte impun examene sau probe de admitere și ETNICILOR ROMÂNI.

În anumite cazuri, unele universități cer și o scrisoare de intenție sau un eseu motivațional pentru ca să se poată intra în concursul de admitere (un exemplu: UBB);

NIVEL MASTER:

Pentru toate universitățile, concursul de admitere se desfășoară conform metodologiei de admitere a cetățenilor români.

Cum se depune dosarul?

Universitățile optează pentru depunerea on-line a dosarului: fie că se transmite pe o anumită adresă de e-mail, fie că se încarcă pe o anumită platformă de admitere. Totuși, universitățile acceptă depunerea dosarului și prin expedierea acestuia prin poștă sau depunerea în format fizic. Depunerea în format fizic presupune, în majoritatea cazurilor, deplasarea la sediul universității, în România. Cu toate acestea, câteva centre universitare deschid puncte de colectare a dosarelor și în locații de pe teritoriul R. Moldova.

Ce conține un dosar de admitere?

Deși unele acte sunt comune tuturor universităților, există situații în care unele universități cer un set de acte simplificat (un exemplu: Universitatea din Alba Iulia), pe când unele – un set de acte mai diversificat (un exemplu: UMF din Iași). Astfel, e necesar de verificat secțiunea pentru constituirea dosarului de admitere pentru fiecare universitate în parte.

Foto simbol. Photo by Austin Distel on Unsplash.