Scade numărul populației apte de muncă

În ultimii opt ani numărul populației în vârstă aptă de muncă s-a redus cu aproape cinci puncte procentuale. Potrivit unui raport al Biroului Național de Statistică, ponderea femeilor cu vârsta de 16-58 ani și a bărbaților cu vârsta de 16-62 ani a fost într-o continua scădere în perioada anilor 2014-2022. Astfel la data de 1 ianuarie 2022, această categorie a ajuns să reprezinte 59,3 la sută din numărul total al populației, după ce în anul 2014 reprezenta 64,12 la sută din populația Republicii Moldova.

Cea mai mare descreștere a numărului populației apte de muncă s-a înregistrat în municipiul Chișinău –  minus 7,3 puncte procentuale –  de la 69,6% în 2014, la 62,3 în 2022.

Capitala este urmată de regiunea Centru unde s-a produs o reducere a forței de muncă de 5,9 puncte procentuale, de la 63,9% la 58% în opt ani.

Regiunea Sud și UTA Găgăuzia au pierdut fiecare câte 5,4 puncte procentuale din numărul populației în vârstă aptă de muncă, de la 63% la 57,6 și respectiv de la 62,7% la 57,3%.

O descreștere mai moderată a fost stabilită în regiunea Nord, unde numărul persoanelor în vârsta aptă de muncă a scăzut de la 61,4% în anul 2014, la 58,8 la 1 ianuarie 2022.

 

Raportul BNS mai arată că ponderea populației vârstnice (58/63 ani) a crescut în perioada 2014-2022 în toate regiunile de dezvoltare. Însă, cele mai mari sporuri s-au atestat în Regiunea Sud (cu  6,9 puncte procentuale) și Regiunea Centru (cu 6,3 puncte procentuale).

Cât ține de ponderea populației tinere (0-15 ani), statisticile arată că doar în municipiul Chișinău această categorie de vârstă a crescut cu 3,4 puncte procentuale în ultimii opt ani. În celelalte regiuni numărul tinerilor s-a redus nesemnificativ și a rămas în jurul valorilor de 20 la sută din numărul total al populației.