Scade numărul cercetătorilor în instituțiile de cercetare din Moldova

Activitatea de cercetare atrage tot mai puțini doritori de a se dedica științelor. În ultimii cinci ani numărul cercetătorilor a fost într-o continuă scădere. Astfel în anul 2021 în instituțiile de cercetare-dezvoltare activau 2920 cercetători, ceea ce este cu 290 mai puțin decât în anul 2016, când erau 3210 oameni de știință. O scădere de 10 la sută în cinci ani.

Potrivit unei analize publicate de Biroul Național de Statistică, fiecare al cincilea cercetător a depășit vârsta de 64 de ani, tot atâția au între 35 și 44 de ani (21,2%). Statisticile mai arată că în ultimul an a crescut numărul cercetătorilor cu vârsta cuprinsă între 45 și 54 de ani, cu aproape două puncte procentuale, iar numărul cercetătorilor sub 25 de ani a scăzut.

Ca și în anul 2020, cei mai mulți cercetători și-au desfășurat activitatea în domeniul științelor naturale (32,2%), iar cei mai puțini cercetători ‒ în domeniul științelor umaniste (8,5%). Totodată, în anul 2021 s-a redus ponderea cercetătorilor din domeniile științelor naturale, științelor inginerești și tehnologice, științelor medicale, și a fost în creștere ponderea cercetătorilor din domeniile științelor sociale, științelor agricole și umaniste. Cei mai puțini cercetători activează în științe inginerești și tehnologice, numărul acestora este în jur de 11 la sută din numărul total al savanților din țară.

În anul 2021, cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare au însumat 560,5 milioane lei, reprezentând 0,23% din produsul intern brut, ceea ce este cu aproape 20 la sută mai mult decât în anul precedent, menționează BNS.

Foto simbol @nci