Elevii vor fi plătiți pentru instruirea practică

Elevii din Republica Moldova înmatriculați la studii în cadrul instituțiilor de învățământ profesional tehnic la programe de formare profesională prin învățământ dual vor fi remunerați pentru instruirea practică din cadrul unității economice. Guvernul a stabilit că aceștia vor putea primi nu mai puțin decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.

Proiectul de stabilește printre altele că elevul are dreptul la remunerație de formare profesională plătită care nu poate fi mai mică decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (3 500 de lei pe lună, de la 1 aprilie 2022).

Învățământul dual se bazează pe un parteneriat extins dintre instituțiile de învățământ profesional tehnic, autoritățile publice şi mediul economic în baza unui acord de cooperare. În învățământul dual instituția de învățământ profesional tehnic asigură instruirea teoretică necesară pentru exercitarea calificării precum și instruirea generală și opțională a elevilor, iar unitatea/agentul economic asigură formarea practică a elevului.

Bugetul de stat va compensa unităților cheltuelile suportate pentru organizarea și realizarea învățământului dual în proporție de cel mult 50% din suma admisă pentru compensare.

Proiectul de lege cu privire la învățământul dual urmează a fi prezentat Parlamentului Republicii Moldova pentru adoptare.