20,71 lei pe oră, salariul minim în Republica Moldova

Angajații din sectorul real vor primi începând cu 1 aprilie un salariu minim de 3500 de lei pe lună. Acesta este cuantumul minim garantat al salariului aprobat de Guvern în data de 9 martie. Potrivit hotărârii publicate în Monitorul Oficial, toți angajații de la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară vor primi cel puțin 20 de lei și 71 de bani pentru munca depusă.

Cuantumul minim garantat pus în aplicare din 1 aprilie este în creștere cu 565 lei față de cel aprobat pentru anul 2021, care a constituit 2935 lei. Autoritățile argumentează majorarea de necesitatea asigurării unei creșteri continue a garanțiilor minime în domeniul salarizării, pentru a menține puterea de cumpărare a salariaților și a asigura un mediu concurențial echitabil la nivel regional și internațional, în ce privește utilizarea forței de muncă.

Salariul minim de 3500 de lei pe lună a fost stabilit în cadrul negocierilor pe platforma Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective cu sindicatele și patronatele. Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se reexaminează anual de către Guvern, în funcție de creșterea sumară anuală a indicelui prețurilor de consum și a ratei de creștere a productivității muncii la nivel național.